Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2014

Fishka
7819 0c87
Reposted fromcalifornia-love california-love
Fishka
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
Fishka
0502 ef47
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Fishka
3203 0109
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Fishka
Opłaca się czekać na wszystko, co opłaca się mieć.
— Z cyklu nocne rozmowy z G.
Reposted fromwithout-something without-something
Fishka
8396 8836
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Fishka
9785 8141 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Fishka
Wszyscy byliśmy inni, niż jesteśmy.
— Herta Müller
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 23 2014

Fishka
Jeśli nic się nie robi, nic się nie zmienia. W życiu liczą się decyzje. Albo je podejmujesz, albo świat podejmuje je za ciebie, ale nie da się ich uniknąć.
— Mhairi McFarlane
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viailovesethcohen ilovesethcohen
Fishka
.. głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu. Drugą są stracone okazje.
— Stephen King - Dallas '63
Reposted fromtosiaa tosiaa viailovesethcohen ilovesethcohen

August 22 2014

Fishka
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami/ Flipper roku 1973
Reposted fromsfeter sfeter
Fishka
Czasem coś w nas umiera i niekoniecznie chce zmartwychwstać.
— Kurt Cobain (1967-1994)
Reposted byagainnagain againnagain
Fishka
7527 bdc9
Carrie
Reposted byserialekarmeloovee
Fishka
7660 17f6
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Fishka
2915 aa17
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Fishka
2259 8cfc
Reposted frompekosia pekosia
Fishka
4084 a94f
Fishka
0685 39a8
Reposted fromdonnasana donnasana
Fishka
2687 198b
Reposted frompesy pesy
8277 9a64 500
Reposted fromwu-xia wu-xia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl